CObList::GetTail

CObject * & GetTail ( );

CObject * GetTail ( ) Stała;

Wartość zwracany

Zobacz opis wartość zwracany dla GetHead.

Uwagi

Pobiera wskaźnik CObject , który stanowi element ogona tej listy.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody GetTail. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

Przykład

Lista cObList;

Lista.AddHead (nowe CAge (21));
Lista.AddHead (nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
ASSERT (lista *(CAge*).GetTail() == CAge (21))

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::AddTail, CObList::AddHead, CObList::RemoveHead, CObList::GetHead

Index