CObList::GetAt

CObject * amp; Get&At ( stanowisko pozycji );

CObject * GetAt ( stanowisko pozycji ) Stała;

Wartość zwracany

Zobacz opis wartość zwracany dla GetHead.

Parametry

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji członek GetHeadPosition lub znaleźć.

Uwagi

Zmienna typu stanowiska jest kluczem do listy. Nie jest taki sam jak indeks, i możesz działają nie na wartość pozycji samodzielnie. GetAt pobiera wskaźnik CObject związanych z danym stanowiskiem.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Przykład

Zobacz przykład FindIndex.

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CObList::Find, CObList::SetAt, CObList::Get&Next, CObList::GetPrev, CObList::GetHead

Index