CObList::FindIndex

Stanowisko FindIndex ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; Wartość NULL , gdy nIndex jest zbyt duży. (Ramach generuje potwierdzenia, jeśli nIndex jest ujemna.)

Parametry

nIndex

Indeksu elementu listy znajdują się.

Uwagi

Używa wartości nIndex jako indeks do listy. Uruchamia kolejne skanowania od szefa listy, zatrzymanie w elemencie th n.

Przykład

Lista cObList;
Pozycja op;

Lista.AddHead (nowe CAge (21));
Lista.AddHead (nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
Jeżeli ((pos = lista.FindIndex (0))! = &NULL)
{
 nbsp;  ASSERT (lista *(CAge*).GetAt (OP) == CAge (40));
}

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CObList::Find, CObList::Get&Next, CObList::GetPrev

Index