CObList::Find

Stanowisko Find ( CObject * searchValue, stanowisko startAfter = NULL ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; Wartość NULL , jeśli nie znaleziono obiektu.

Parametry

searchValue

Wskaźnik obiekt znajduje się na tej liście.

startAfter

Pozycję początkową dla wyszukiwania.

Uwagi

Przeszukuje listę w sekwencyjnie w celu znalezienia pierwszego kursora CObject dopasowanie określony wskaźnik CObject . Uwaga, że są porównywane wartości wskaźnika, nie zawartość obiektów.

Przykład

Lista cObList;
CAge * pa1;
CAge * pa2;
Pozycja op;
Lista.AddHead (pa1 = nowe CAge (21));
Lista.AddHead (pa2 = nowe CAge (40)); nbsp;   / / Lista zawiera teraz (40, 21).
Jeżeli ((pos = lista.Znajdź (pa1))! = &NULL) / / Polowanie na pa1
{/ / począwszy od szefa domyślnie.
    ASSERT (lista *(CAge*).GetAt (OP) == CAge (21));
}

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CObList::Get&Next, CObList::GetPrev

Index