CObList::AddTail

Stanowisko AddTail ( CObject * newElement );
rzut ( CMemoryException );

nieważne AddTail ( CObList * pNewList );
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Pierwsza wersja zwraca wartość pozycji nowo wstawiony element.

Parametry

newElement

Wskaźnik CObject należy dodać do tej listy.

pNewList

Wskaźnik do innej listy CObList . Elementy pNewList zostaną dodane do tej listy.

Uwagi

Dodaje nowy element lub listę elementów do ogona tej listy. Lista może być pusty przed operacją.

Przykład

   Lista cObList;
   Lista.AddTail (nowe CAge (21));
   Lista.AddTail (nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (21, 40).
#ifdef _DEBUG
   afxDump.SetDepth (1);
   afxDump lt; < "AddTail przykład:" << & listy << "" \n";
#ENDIF

Wyniki tego programu są następujące:

AddTail przykład: CObList z eleme&ntami 2
 nbsp;   Koszyk w $444A 21
     Koszyk w $4526 40

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

 Zobacz teżCObList::GetTail, CObList::RemoveTail

Index