Członkowie klasy CObject

Budowa

CObject Domyślnego konstruktora.
CObject Konstruktor kopiujący.
operator  nowy Operatora specjalny Nowy.
operator  usuń Specjalne Usuwanie operatora.
operator  = Operator przypisania.

Diagnostyka

AssertValid Sprawdza integralność tego obiektu.
Zrzuć Produkuje diagnostyczne zrzutu tego obiektu.

Serializacja

IsSerializable Testy, aby sprawdzić, czy ten obiekt może być serializowany.
Serializować Ładuje lub przechowuje obiekt z/do archiwum.

Różne

GetRuntimeClass Zwraca strukturę CRuntimeClass , odpowiadająca klasa tego obiektu.
IsKindOf Badania stosunek ten obiekt do danej klasy.

Omówie&nie CObject |nbsp; Wykres hierarchii

Index