CObject::Serialize

wirtualne nieważne Serializować ( C&Archiveamp; ar );
rzut ( CMemoryException );
rzut ( CArchiveException );
rzut ( CFileException );

Parametry

ar

Obiekt CArchive serializować do lub z.

Uwagi

Odczytuje i zapisuje ten obiekt z lub do archiwum.

Można zastąpić Serialize dla każdej klasy, który zamierzasz serializować. Zastąpiona Serialize musi najpierw wywoływać funkcję Serialize swojej klasy bazowej.

Należy również użyć makra DECLARE_SERIAL w deklaracji klasy i użyć makra IMPLEMENT_SERIAL w realizacji.

Określić, czy archiwum jest ładowanie lub przechowywania za pomocą CArchive::IsLoading lub CArchive::IsStoring.

Serialize nazywa się CArchive::ReadObject i CArchive::WriteObject. Funkcje te są związane z operatorem wstawiania CArchive (lt; <) i ekstrakcji operatora (>>).

Przykłady serializacji, zobacz artykuł serializacji (trwałość obiektu) w Visual C++ Programmer's Guide.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach CObject.

/ / przykład CObject::Serialize
void CAge::Serialize (CArchiveamp; ar)
 {
 CObject::Serialize (ar);
     Jeżeli (cz.d.a.IsStoring())
     Ar << m_years;
     Else
     Ar >> m_years;
 }

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index