CObject::operator nowe

void * podmiot gospodarczy nowe ( int nSize );
rzut ( CMemoryException );

void * podmiot gospodarczy nowe ( int nSize, LPCSTR lpszFileName, int nLine );
rzut ( CMemoryException );

Uwagi

Dla wersji biblioteki Nowy podmiot wykonuje alokacji pamięci optymalne w sposób podobny do malloc. W wersji debugowej Nowy podmiot uczestniczy w systemie monitorowania alokacji przeznaczone do wykrywania przecieków pamięci.

Jeśli używasz wiersza kodu

# define nowych DEBUG_NEW

przed każdą z implementacji w.CPP plik, a następnie druga wersja New będzie używany, przechowywania nazwy pliku i linia numer w bloku przydzielonego na później sprawozdawczości. Nie trzeba martwić się o dostarczenie dodatkowych parametrów; makro opiekuje się tego dla Ciebie.

Nawet jeśli nie używasz DEBUG_NEW w trybie debugowania, otrzymasz nadal wykrywania przecieków, ale bez sprawozdawczości numer wiersza pliku źródłowego opisane powyżej.

Uwaganbsp;  Jeśli można zastąpić ten operator, musi także zastępować, Usuń. &Nie należy używać biblioteki standardowej funkcji _new_handler.

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObject::operator Usuń

Index