CObject::operator Usuń

nieważne podmiot gospodarczy Usuń ( void * p );

Uwagi

Dla wersji biblioteki po prostu operatora, Usuń zwalnia pamięć przydzielona przez Nowypodmiot. W wersji debugowej operatora, Usuń uczestniczy w systemie monitorowania alokacji przeznaczone do wykrywania przecieków pamięci. Jeśli można zastąpić nowych podmiotów i usunąć, oznacza utratę możliwości diagnostycznych.

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObject::operator nowe

Index