CObject::operator =

niew&ażne podmiot gospodarczy = ( Stała CObjectamp; src );

Uwagi

Zachowanie przypisanie standardowego klasy domyślne C++ jest kopią Państwa Członkowskie. Obecność tego operatora przypisania prywatnych gwarantuje komunikat błąd kompilatora, jeśli przypiszesz bez zastąpiona operatora. Należy zatem podać operatora przypisania w klasie pochodnej Jeśli zamierzasz przypisywać obiekty klasy pochodne.

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index