CObject::IsSerializable

BOOL IsSerializable ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ten obiekt może być serializowany; inny sposób 0.

Uwagi

Sprawdza, czy ten obiekt jest uprawnione do serializacji. Aby klasa mogła być możliwy do serializacji jego deklaracja musi zawierać makra DECLARE_SERIAL i wykonania musi zawierać makra IMPLEMENT_SERIAL.

Uwaganbsp;  &Nie zastępują tej funkcji.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach CObject.

/ / przykład CObject::IsSerializable
CAge a(21);
ASSERT (a.IsSerializable())

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObject::Serialize

Index