CObject::IsKindOf

BOOL IsKindOf ( const CRuntimeClass * pClass ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt odpowiada klasie; inny sposób 0.

Parametry

pClass

Wskaźnik do struktury CRuntimeClass związane z Twojej CObject-klasy.

Uwagi

Testy pClass czy (1) jest to obiekt określonej klasy lub (2) konieczne jest obiekt klasy pochodzące od określonej klasy. Ta funkcja działa tylko w przypadku klasy zadeklarowane z makra DECLARE_DYNAMIC lub DECLARE_SERIAL.

Nie należy używać tej funkcji szeroko ponieważ pokonuje funkcję Polimorfizm C++. Zamiast tego użyj funkcji wirtualnych.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach CObject.

 / / przykład CObject::IsKindOf
CAge a(21); / / Musi korzystać z IMPLEMENT_DYNAMIC lub IMPLEMENT_SERIAL
ASSERT (a.IsKindOf (RUNTIME_CLASS (CAge)));
ASSERT (a.IsKindOf (RUNTIME_CLASS (CObject)))

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CObject::GetRuntimeClass, RU&NTIME_CLASS, CObject klasy: dostęp do informacji klasy Run-Time

Index