CObject::GetRuntimeClass

wirtualne CRuntimeClass * GetRuntimeClass ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do struktury CRuntimeClass , odpowiadająca klasa tego obiektu; nigdy nie NULL.

Uwagi

Ma jednej struktury CRuntimeClass dla każdego CObject-klasy. Członkowie struktury są następujące:

Tylko do fu&nkcji w Professional i Enterprise Editionsnbsp;  Statyczne łączenie MFC jest obsługiwany tylko w Visual C++ Professional i Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Visual C++ wersje.

Ta funkcja wymaga użycia makr IMPLEMENT_DYNAMIC lub IMPLEMENT_SERIAL w implementacji klasy. W przeciwnym razie otrzymasz niepoprawnych wyników.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach CObject.

/ / przykład CObject::&GetRuntimeClass
CAge a(21);
CRuntimeClass * prt = a.GetRuntimeClass();
ASSERT (strcmp (prt-gt; m_lpszClassName, "CAge") == 0)

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CObject::IsKindOf, RU&NTIME_CLASS

Index