CObject::CObject

CObject ( );

CObject ( constCObject& objectSrc );

Parametry

objectSrc

Odwołanie do innego CObject

Uwagi

Te funkcje są standardowe konstruktory CObject . Domyślna wersja automatycznie nazywa się przez konstruktora klasy pochodne.

Jeśli klasa jest możliwy do serializacji (zawiera makra IMPLEMENT_SERIAL ), a następnie w deklaracji klasy musi mieć konstruktora domyślnego (konstruktora bez argumentów). Jeśli nie potrzebujesz domyślnego konstruktora, zadeklarować prywatnych lub chronione "pusty" konstruktora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CObject klasy tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Standardowe klasy domyślnego języka C++: kopię konstruktora wykonuje kopię Państwa Członkowskie. Obecność prywatnych CObject kopiujący gwarantuje komunikat błąd kompilatora, jeśli konstruktor kopiujący klasy jest potrzebne, ale nie są dostępne. Konstruktor kopiujący musi dostarczyć w związku z tym, jeśli klasa wymaga tej zdolności.

Omówie&nie CObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index