CObArray::RemoveAll

nieważne RemoveAll ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie wskaźniki z tej tablicy, ale nie usuwa obiekty CObject . Jeśli tablica jest pusty, funkcja nadal działa.

Funkcja RemoveAll zwalnia pamięć używane do przechowywania wskaźnik.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::RemoveAll.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray nieważne RemoveAll);
CDWordArray nieważne RemoveAll);
CPtrArray nieważne RemoveAll);
CStringArray nieważne RemoveAll);
CUIntArray nieważne RemoveAll);
CWordArray nieważne RemoveAll);

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład CObArray::RemoveAll

Tablica CObArray;
CAge * pa1;
CAge * pa2;

Tablica.Dodaj (pa1 = &nowe CAge (21)); / / Element 0
Tablica.Dodaj (pa2 = nowe CAge (40)); / / Element 1
ASSERT (tablicy.GetSize() == 2);
Tablica.RemoveAll(); / / Wskaźniki usunięte, ale nie usunięte obiekty.
ASSERT (tablicy.GetSize() == 0);
Usuń pa1;
Usuń pa2; nbsp; / / Czyści pamięć

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index