CObArray::GetUpperBound

int GetUpperBound ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks Górne (od zera).

Uwagi

Zwraca bieżącą górną granicę tej tablicy. Ponieważ indeksy tablicy są od zera, to funkcja zwraca wartość 1 mniejszej niż GetSize.

Warunek (GetUpperBound) = –1 wskazuje, że tablica zawiera żadnych elementów.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::GetUpperBound.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray int GetUpperBound () stała;
CDWordArray int GetUpperBound () stała;
CPtrArray int GetUpperBound () stała;
CStringArray int GetUpperBound () stała;
CUIntArray int GetUpperBound () stała;
CWordArray int GetUpperBound () stała;

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład CObArray::GetUpperBound

Tablica CObArray;

Tablica.Dodaj (nowe CAge (21)); / / Element 0
Tablica.Dodaj (nowe CAge (40)); / / Element 1
ASSERT (tablicy.GetUpperBound() == 1); / / Największy indeksu

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::GetSize, CObArray::SetSize

Index