CObArray::GetSize

int GetSize ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca rozmiar tablicy. Ponieważ indeksy są od zera, rozmiar jest większy niż największy indeksu 1.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::GetSize.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray int GetSize () stała;
CDWordArray int GetSize () stała;
CPtrArray int GetSize () stała;
CStringArray int GetSize () stała;
CUIntArray int GetSize () stała;
CWordArray int GetSize () stała;

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::GetUpperBound, CObArray::SetSize

Index