CObArray::GetData

stała CObject ** GetData () stała;

CObject ** (GetData);

Wartość zwracany

Wskaźnik tablicy wskaźników CObject.

Uwagi

Członkowskich tej funkcji do uzyskania bezpośredniego dostępu do elementów w tablicy. Jeśli elementy nie są dostępne, GetData zwraca wartość null.

Podczas gdy bezpośredni dostęp do elementów tablicy mogą pomóc pracuje szybciej, należy zachować ostrożność podczas wywoływania GetData; wszystkie błędy, które należy wykonać bezpośrednio wpływać na elementy macierzy.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::GetData.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray stała BAJT * GetData () stała;
BAJT * (GetData);
CDWordArray stała typu DWORD * GetData () stała;
DWORD * (GetData);
CPtrArray stała void ** (GetData) stała;
Void ** (GetData);
CStringArray Const CString * GetData () stała;
CString * (GetData);
CUIntArray stała UINT * GetData () stała;
UINT * (GetData);
CWordArray stała WORD * GetData () stała;
Program WORD * (GetData);

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::GetAt, CObArray::SetAt, CObArray::ElementAt

Index