CObArray::GetAt

CObject * GetAt ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Elemencie wskaźnika CObject obecnie na indeks.

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez GetUpperBound.

Uwagi

Zwraca element tablicy pod określonym indeksem.

Uwaga   Przekazując wartość ujemną lub wartość większą niż wartość zwracany przez GetUpperBound spowoduje niepowodzenie potwierdzenia.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::GetAt.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray BAJT GetAt (int nIndex ) stała;
CDWordArray DWORD GetAt (int nIndex ) stała;
CPtrArray void * GetAt (int nIndex ) stała;
CStringArray CString GetAt (int nIndex ) stała;
CUIntArray UINT GetAt (int nIndex ) stała;
CWordArray Słowo GetAt (int nIndex ) stała;

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład CObArray::GetAt

Tablica CObArray;

Tablica.Dodaj (nowe CAge (21)); / / Element 0
Tablica.Dodaj (nowe CAge (40)); / / Element 1
ASSERT (*(CAge*) tablicy.GetAt (0) == CAge (21))

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::SetAt, [CObArray::operator]

Index