CObArray::FreeExtra

nieważne FreeExtra ( );

Uwagi

Zwalnia pamięć dodatkową, która została przydzielona, podczas gdy tablica był uprawiany. Ta funkcja nie ma wpływu na rozmiar lub górną granicę tablicy.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::FreeExtra.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray void FreeExtra);
CDWordArray void FreeExtra);
CPtrArray void FreeExtra);
CStringArray void FreeExtra);
CUIntArray void FreeExtra);
CWordArray void FreeExtra);

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index