CObArray::ElementAt

CObject * amp; Element&At ( int nIndex );

Wartość zwracany

Odniesienie do wskaźnika CObject.

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez GetUpperBound.

Uwagi

Zwraca odwołanie tymczasowe wskaźnika elementu w tablicy. Jest używany do wykonania operatorem przypisania lewej dla tablic. Zauważ, że jest to zaawansowanych funkcji, który powinien być używany tylko do wdrożenia operatory tablicowe specjalne.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::ElementAt.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray BYTEamp; Element&At (int nIndex);
CDWordArray DWORDamp; Element&At (int nIndex);
CPtrArray void * amp; Element&At (int nIndex);
CStringArray CStringamp; Element&At (int nIndex);
CUIntArray UINTamp; Element&At (int nIndex);
CWordArray WORDamp; Element&At (int nIndex);

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też [CObArray::operator]

Index