CObArray::Copy

void kopii (const COb&Arrayamp;src );

Parametry

src

Źródła elementy mają być kopiowane do tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zastąpić elementy danego tablicy elementów tablicy innego tego samego typu.

Kopia nie zwalnia pamięć; Jednakże jeśli to konieczne, Kopia może przydzielić dodatkowej pamięci, aby pomieścić elementy kopiowane do tablicy.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::Copy.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray void kopii (const CByte&Arrayamp;src );
CDWordArray void kopii (const CDWord&Arrayamp;src );
CPtrArray void kopii (const CPtr&Arrayamp;src );
CStringArray void kopii (const CString&Arrayamp;src );
CUIntArray void kopii (const CUInt&Arrayamp;src );
CWordArray void kopii (const CWord&Arrayamp;src );

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::Append

Index