CObArray::CObArray

CObArray ( );

Uwagi

Konstrukcje pustą tablicę wskaźnik CObject . Tablica rośnie jeden element naraz.

W poniższej tabeli przedstawiono innych konstruktorów, które są podobne do CObArray::CObArray.

Klasa Konstruktor
CByteArray (CByteArray);
CDWordArray (CDWordArray);
CPtrArray (CPtrArray);
CStringArray (CStringArray);
CUIntArray (CUIntArray);
CWordArray (CWordArray);

Przykład

Tablica CObArray; Wywoływania z domyślny rozmiar bloku
CObArray * pArray = new CObArray; Wywoływania na sterty z domyślny rozmiar bloku

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::CObList

Index