CObArray::Append

int Dołącz (const COb&Arrayamp;src );

Wartość zwracany

Indeks pierwszego elementu dołączonych.

Parametry

src

Źródła elementy mają być dołączane do tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać zawartość innego tablicy do końca danego tablicy. Tablice muszą być tego samego typu.

Jeśli to konieczne, Dołącz może przydzielić pamięć dodatkową do dostosowania elementy dołączone do tablicy.

W poniższej tabeli przedstawiono inne funkcje składowe, które są podobne do CObArray::Append.

Klasa Funkcja Państwa
CByteArray int Dołącz (const CByte&Arrayamp;src );
CDWordArray int Dołącz (const CDWord&Arrayamp;src );
CPtrArray int Dołącz (const CPtr&Arrayamp;src );
CStringArray int Dołącz (const CString&Arrayamp;src );
CUIntArray int Dołącz (const CUInt&Arrayamp;src );
CWordArray int Dołącz (const CWord&Arrayamp;src );

Omówie&nie CObArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray::Copy

Index