CNotSupportedException

Z obiektem CNotSupportedException stanowi wyjątek, który jest wynikiem żądanie nieobsługiwaną funkcję. Nie dalsze kwalifikacji jest konieczne lub możliwe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CNotSupportedException, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afx.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index