CNotSupportedException::CNotSupportedException

CNotSupportedException ( );

Uwagi

Obiekt CNotSupportedException.

Nie używać tego konstruktora bezpośrednio, ale raczej wywołania funkcji globalnych AfxThrowNotSupportedException. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania wyjątków, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie C&NotSupportedException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxThrowNotSupportedException

Index