CMutex::CMutex

CMutex (BOOLbInitiallyOwn = FALSE,LPCTSTR lpszName = NULL,LPSECURITY_ATTRIBUTESlpsaAttribute = NULL);

Parametry

bInitiallyOwn

Określa, jeżeli wątek początkowo tworzenia obiektu CMutex ma dostęp do zasobów kontrolowanych przez mutex.

lpszName

Nazwa obiektu CMutex . Jeżeli istnieje inny mutex o tej samej nazwie, lpszName musi być dostarczona, jeśli obiekt będzie używana przez granice procesu. Jeśli wartość NULL, mutex będzie nienazwane. Jeśli nazwa pasuje do istniejącego obiektu mutex, konstruktora tworzy nowy obiekt CMutex , który odwołuje się do obiektu mutex tej nazwy. Jeśli nazwa pasuje do istniejącego obiektu synchronizacji, który nie jest mutex, budowa zakończy się niepowodzeniem.

lpsaAttribute

Atrybuty zabezpieczeń dla obiektu mutex. Aby uzyskać pełny opis tej struktury, zobacz SECURITY_ATTRIBUTES w Win32 Programmer's Reference.

Uwagi

Konstrukcje nazwane lub nienazwane obiektu CMutex . Dostęp lub zwolnienia obiektu CMutex , tworzenie CMultiLock lub CSingleLock obiektu i wywoływać funkcje członków zablokowania i odblokowania . Jeśli obiekt CMutex jest używany autonomiczny, wywołanie jego funkcji członek Unlock zwolnij go.

Omówie&nie CMutex |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index