Członkowie klasy CMultiLock

Budowa

CMultiLock Obiekt CMultiLock.

Metody

IsLocked Określa, jeśli obiekt szczególnych synchronizacji w tablicy jest zablokowany.
Zablokuj Czeka na tablicę obiektów synchronizacji.
Odblokowywanie Zwalnia obiekty będące własnością synchronizacji.

Omówie&nie CMultiLock |nbsp; Wykres hierarchii

Index