CMultiLock::Unlock

BOOL odblokować);

BOOL Unlock (LONG lCount, LPLONG lPrevCount = NULL);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lCount

Numer odniesienia zlicza do wydania. Musi być większa niż 0. Jeśli określona kwota mogłoby spowodować obiektu licznika przekracza jego maksymalnej, nie zmieni się hrabia i funkcja zwraca wartość FALSE.

lPrevCount

Punkty do zmiennej do otrzymania poprzedniego zliczania dla obiektu synchronizacji. Jeśli wartość NULL, poprzedniego licznik nie jest zwracane.

Uwagi

Zwalnia obiektu synchronizacji własnością CMultiLock. Ta funkcja zostaje wywołana przez CMultiLockdestruktor.

W pierwszym formularzu Unlock próbuje Odblokowanie obiektu synchronizacji, zarządzane przez CMultiLock. Drugi formularz Unlock próbuje odblokować obiekty CSemaphore własnością CMultiLock. Jeśli CMultiLock nie jest właścicielem wszelkich zablokowany obiekt CSemaphore , funkcja zwraca wartość FALSE; w przeciwnym wypadku zwraca wartość TRUE. lCount i lpPrevCount są dokładnie takie same jak parametry CSingleLock::Unlock. Drugi formularz Unlock jest rzadko stosowane w sytuacjach multilock.

Omówie&nie CMultiLock |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index