CMultiLock::IsLocked

BOOL IsLocked (DWORD dwObject );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli określony obiekt jest zablokowany; inny sposób 0.

Parametry

dwObject

Indeks tablicy obiektów odpowiadających do obiektu, którego stan jest poszukiwanych.

Uwagi

Określa, czy określony obiekt jest nonsignaled (niedostępny).

Omówie&nie CMultiLock |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index