CMonthCalCtrl

Obiekt CMonthCalCtrl hermetyzuje funkcjonalność formancie kalendarza miesięcznego. Formancie kalendarza miesięcznego zawiera użytkownika z interfejsu prostego kalendarza, z którego użytkownik może wybrać datę. Użytkownik może zmienić sposób wyświetlania przez:

Można dostosować miesiąca w formancie kalendarza stosując wiele różnych stylów do obiektu, podczas jej tworzenia. Style te opisane są w Stylów formantu kalendarza miesiąca w zestawie SDK platformy.

Formancie kalendarza miesięcznego można wyświetlić więcej niż jeden miesiąc, a może wskazywać dni specjalne (np. święta) przez pogrubienie daty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania formancie kalendarza miesięcznego, zobacz CMonthCalCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdtctl.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; CMNCTRL1 próbki MFC

Zobacz też CDateTimeCtrl

Index