CMonthCalCtrl::SizeMinReq

BOOL SizeMinReq (BOOL bRepaint = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli w formancie kalendarza miesięcznego okreolono do jej minimalnego; inny sposób 0.

Parametry

bRepaint

Określa, czy formant jest odowieżany. Domyślnie: TRUE. Jeśli występuje wartość FAŁSZ, nie odowieżenie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby wyświetlić kalendarz kontroli dotyczących minimalnej wielkości, który wyświetla miesiąc. Wywołanie SizeMinReq pomyślnie Wyświetla cały miesiąc formant kalendarza dla jednego miesiąca kalendarzowego.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetMinReqRect

Index