CMonthCalCtrl::SetSelRange

BOOL SetSelRange (const COleDateTimeamp;pMinRange, stała COleDateTime &pMaxRange );

BOOL SetSelRange (const CTimeamp;pMinRange, stała CTime &pMaxRange );

BOOL SetSelRange (const LPSYSTEMTIME pMinRange, stała LPSYSTEMTIME pMaxRange );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pMinRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime , obiekt CTime lub strukturę SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najniższego zakresu.

pMaxRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime , obiekt CTime lub strukturze SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najwyższego zakresu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETSELRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy SetSelRangemożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub obciążenie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetSelRange

Index