CMonthCalCtrl::SetMonthDelta

int SetMonthDelta (int iDelta );

Wartość zwracany

Poprzednie szybkość przewijania. Jeśli szybkość przewijania nie zostały uprzednio ustawiona, wartość zwracany jest 0.

Parametry

iDelta

Liczba miesiącach jako szybkość przewijania formantu. Jeśli wartość wynosi zero, delta miesiąca jest resetowany do wartości domyślnej, co jest to liczba miesięcy wyświetlanych w formancie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETMONTHDELTA, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetMonthDelta

Index