CMonthCalCtrl::SetFirstDayOfWeek

BOOL SetFirstDayOfWeek (int iDay, int * lpnOld = NULL);

Wartość zwracany

Różna od zera, jeśli poprzedni pierwszy dzień tygodnia jest ustawiona na wartość inną niż z LOCALE_IFIRSTDAYOFWEEK, czyli po dniu wskazanym w ustawieniu panelu sterowania. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca 0.

Parametry

iDay

Wartość całkowitą reprezentującą, którego dnia ma być ustawiona jako pierwszy dzień tygodnia. Wartość ta musi być jednym z liczby dni. Aby uzyskać opis liczby dni, zobacz GetFirstDayOfWeek.

lpnOld

Wskaźnik liczbą całkowitą wskazującą pierwszego dnia tygodnia wcześniej ustawione.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETFIRSTDAYOFWEEK, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetFirstDayOfWeek

Index