CMonthCalCtrl::SetColor

COLORREF setColor() (int nRegion, COLORREF ref );

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , który stanowi poprzednie ustawienie koloru dla określonej części formancie kalendarza miesięcznego, jeśli kończy się pomyślnie. W przeciwnym razie ten komunikat zwraca -1.

Parametry

nRegion

Wartość całkowitą określającą kolor kalendarza miesiąca do zestawu. Ta wartość może być jednym z następujących.

Wartość Znaczenie
MCSC_BACKGROUND Kolor tła wyświetlany między miesięcy.
MCSC_MONTHBK Kolor tła wyświetlany w ciągu miesiąca.
MCSC_TEXT Kolor używany do wyświetlania tekstu w ciągu miesiąca.
MCSC_TITLEBK Kolor tła wyświetlany w tytule kalendarza.
MCSC_TITLETEXT Kolor używany do wyświetlania tekstu w tytule kalendarza.
MCSC_TRAILINGTEXT Kolor używany do wyświetlania tekstu nagłówka i końcowe dzień. Dni poprzedzające i są dni od poprzedniego i następnego miesiąca, które są wyświetlane w kalendarzu bieżącego.

ref

Wartość COLORREF dla nowego ustawienia kolorów dla określonej części formancie kalendarza miesięcznego.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetColor

Index