CMonthCalCtrl::HitTest

DWORD HitTest (PMCHITTESTINFO pMCHitTest );

Wartość zwracany

Wartość DWORD . Równa się członka uHit struktury MCHITTESTINFO.

Parametry

pMCHitTest

Wskaźnik MCHITTESTINFO struktury zawierający przebój badania punktów w formancie kalendarza miesięcznego.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa do ustalenia, które formancie kalendarza miesięcznego, jeśli istnieje w określonej pozycji.

HitTest używa struktury MCHITTESTINFO , która zawiera informacje na temat testu trafień.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index