CMonthCalCtrl::GetSelRange

BOOL GetSelRange (COleDateTimeamp;refMinRange, COleDateTime &refMaxRange) stała;

BOOL GetSelRange (CTimeamp;refMinRange, CTime &refMaxRange) stała;

BOOL GetSelRange (LPSYSTEMTIME pMinRange, LPSYSTEMTIME pMaxRange ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

refMinRange

Odwołanie do obiektu COleDateTime lub CTime , zawierające datę minimalne dozwolone.

refMaxRange

Odwołanie do obiektu COleDateTime lub CTime , zawierające datę maksymalne dozwolone.

pMinRange

Wskaźnik strukturę SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najniższego zakresu.

pMaxRange

Wskaźnik do struktury SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najwyższego zakresu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETSELRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

GetSelRange zawiedzie, jeżeli zastosowane do formancie kalendarza miesięcznego, który nie jest używany styl MCS_MULTISELECT.

W celu wykonania MFC firmy GetSelRangemożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub obciążenie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetSelRange

Index