CMonthCalCtrl::GetRange

DWORD GetRange (COleDateTime * pMinRange, COleDateTime * pMaxRange ) stała;

DWORD GetRange (CTime * pMinRange, CTime * pMaxRange ) stała;

DWORD GetRange (LPSYSTEMTIME pMinRange, LPSYSTEMTIME pMaxRange ) stała;

Wartość zwracany

DWORD , który może być równa zero (nie ograniczenia są ustawione) lub kombinacją następujących wartości, które określają dopuszczalne informacji.

Wartość Znaczenie
GDTR_MAX Maksymalny limit jest ustawiony do celów kontroli; pMaxRange jest prawidłowa i zawiera informacje o dacie zastosowanie.
GDTR_MIN Minimalne dopuszczalne jest ustawiony do celów kontroli; pMinRange jest prawidłowa i zawiera informacje o dacie zastosowanie.

Parametry

pMinRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime , obiekt CTime lub strukturę SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najniższego zakresu.

pMaxRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime , obiekt CTime lub strukturę SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najwyższego zakresu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy GetRangemożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub użycie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetRange

Index