CMonthCalCtrl::GetMonthDelta

int GetMonthDelta () stała;

Wartość zwracany

Szybkość przewijania, w formancie kalendarza miesięcznego. Szybkość przewijania jest liczba miesięcy, że formant przenosi jego wyświetlania, gdy użytkownik kliknie przycisk przewijania raz.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETMONTHDELTA, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetMonthDelta

Index