CMonthCalCtrl::GetMaxSelCount

int GetMaxSelCount () stała;

Wartość zwracany

Wartość całkowitą, która stanowi całkowita liczba dni, które można wybrać dla formantu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETMAXSELCOUNT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Użycie tej fu&nkcji członek dla formantów z thenbsp; Zestaw stylów MCS_MULTISELECT.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetMaxSelCount

Index