CMonthCalCtrl::GetFirstDayOfWeek

int GetFirstDayOfWeek (BOOL * pbLocal = NULL) stała;

Wartość zwracany

Wartość całkowitą, która reprezentuje pierwszy dzień tygodnia. Patrz uwagi więcej informacji na temat tych liczb całkowitych reprezentują.

Parametry

pbLocal

Wskaźnik wartości Logicznej . Jeśli wartość jest równa zero, ustawienia formantu nie pasuje do ustawienia w panelu sterowania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETFIRSTDAYOFWEEK, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Dni tygodnia są reprezentowane jako liczby całkowite, w następujący sposób.

Wartość Dzień tygodnia
0 Poniedziałek
1 Wtorek
2 Środa
3 Czwartek
4 Piątek
5 Sobota
6 Niedziela

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetFirstDayOfWeek

Index