CMonthCalCtrl::GetColor

COLORREF GetColor (int nRegion ) stała;

Wartość zwracany

A COLORREF wartość określająca kolor skojarzony z części formancie kalendarza miesięcznego, jeśli kończy się pomyślnie. W przeciwnym wypadku funkcja Członkowskich zwraca -1.

Parametry

nRegion

Regio&n formancie kalendarza miesięcznego, z którego kolor jest pobierana. Aby zapoznać się z listą wartości, zobacz ofnbsp parametr nRegion ; SetColor().

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać kolor obszaru formancie kalendarza miesięcznego określonej przez nRegion.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetColor

Index