CMonthCalCtrl::CMonthCalCtrl

(CMonthCalCtrl);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do konstruowania obiektu CMonthCalCtrl . Tworzenie musi wywołać po konstruowania obiektu.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::Create

Index