CMonikerFile::Open

BOOL Otwarte ( LPCTSTR lpszURL, CFileException * pError = NULL );

BOOL Otwarte ( IMoniker * pMoniker, CFileException * pError = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpszURL

Adres URL lub nazwę pliku do otwarcia.

pError

Wskaźnik wyjątek pliku. W przypadku wystąpienia błędu to zostanie ustawiony na przyczyny.

pMoniker

Wskaźnika do interfejsu monikera IMoniker ma być używana do uzyskania strumienia.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do otwarcia pliku lub monikera obiektu.

Parametr lpszURL nie można używać na komputerze Macintosh. Tylko formularz pMoniker o Open może być używany na komputerze Macintosh.

Adres URL lub nazwę pliku można użyć parametru lpszURL . Na przykład:

CMyMo&nFilenbsp; mymonf;
mymonf.Open(_T("http://www.Microsoft.com"))

nbsp; – lub – & nbsp;

 CMyMo&nFilenbsp; mymonf;
mymonf.Open(_T("file:c:\mydata.dat"))

Omówienie CMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonikerFile::CMonikerFile, CAsyncMonikerFile::Open

Index