CMonikerFile::GetMoniker

IMoniker * GetMoniker ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik bieżącego interfejsu monikera ( IMoniker).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji pobrać wskaźnika do bieżącego monikera. Ponieważ CMonikerFile nie jest interfejsem, zwrócony wskaźnik nie przyrost wartości licznika odwołań (poprzez AddRef), i monikera jest zwalniany, kiedy będzie zwalniany obiekt CMonikerFile . Jeśli użytkownik chce posiadać na monikera lub zwolnij go samodzielnie, należy AddRef go.

Omówienie CMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index