CMonikerFile::Detach

BOOL Odłącz ( CFileException * pError = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pError

Wskaźnik wyjątek pliku. W przypadku wystąpienia błędu to zostanie ustawiony na przyczyny.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zamknąć strumienia.

Omówienie CMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonikerFile::Close, CMonikerFile::Open

Index