CMonikerFile::CreateBindContext

wirtualne IBindCtx * CreateBindContext ( CFileException * pError );

Wartość zwracany

Wskaźnik kontekście wiązanie IBindCtx aby powiązać w przypadku powodzenia; inny sposób NULL. Jeśli wystąpienie został otwarty z interfejsem IBindHost , kontekst wiązanie jest pobierana z IBindHost. Jeśli istnieje bez interfejsu IBindHost lub interfejs nie powiedzie się zwracać w kontekście powiązań, tworzony jest w kontekście powiązania. Opis interfejsu IBindHost zobacz ActiveX SDK.

Parametry

pError

Wskaźnik wyjątek pliku. W przypadku wystąpienia błędu to zostanie ustawiony na przyczyny.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia kontekstu wiązanie domyślna została zainicjowana. W kontekście wiązanie jest obiekt, który przechowuje informacje o operacji wiązania określonego monikera. Można zastąpić tej funkcji w kontekście niestandardowe wiązanie.

Omówienie CMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index