CMonikerFile::CMonikerFile

CMonikerFile ( );

Uwagi

Obiekt CMonikerFile.

Omówienie CMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncMonikerFile, CMonikerFile::Open

Index