CMonikerFile::Close

nieważne Close( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odłączenia i zwolnić strumienia i zwolnić monikera. Może być wywoływana dla strumieni nieotwarte lub już zamknięte.

Omówienie CMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonikerFile::Open

Index